rady

pruh2

VÁŠ RÁDCE PRO VÝBĚR VHODNÉ PODLAHY

Od roku 1998 sbírám zkušenosti z podlahářského řemesla. Proto vám mohu dnes nabídnout mnoho postřehů a rad, které vám poslouží při výběru vaší vhodné podlahy. Věřím, že vám tyto rady pomohou udělat kvalifikované a ekonomicky optimální rozhodnutí.

katalog-radce

Na začátek trocha teorie

Co je vlastně podlaha
Podlaha je jednovrstvá nebo vícevrstvá konstrukce. Tvoří vrchní část vodorovných nebo  šikmých konstrukcí. Podlaha vždy navazuje na podkladový materiál, což bývá podkladní  betonová vrstva nebo stropní konstrukce. U podlah bez ohledu, na jakém podkladu  spočívají se posuzují tepelně technické vlastnosti, hydroizolační vlastnosti, průhyb,  odolnost proti nárazu, odolnost proti soustředěnému zatížení, odolnost proti vodě a  vlhkosti, součinitel odrazu světla, čistitelnost, obrusnost, nasákavost, mrazuvzdornost,  odolnost proti ohni, odolnost proti chemickým vlivům, pružnost aj.

Základní rozdělení podlah

Plovoucí podlaha
Plovoucí podlaha je druh podlahy, která ve své skladbě obsahuje zvukově-izolační  vrstvu, která brání šíření kročejového hluku do okolních konstrukcí a prostor. Plovoucí  podlaha je charakteristická tím, že nášlapná vrstva spolu s roznášecí vrstvou spočívají  na pružné podložce a touto podložkou jsou odděleny i od konstrukcí, tvořících obvod  podlahy (od stěn, prahů dveří apod.). Pokud je nášlapná vrstva podlahy pružná, není  třeba, aby byla od obvodu podlahy oddělena. Pokud je nášlapná vrstva podlahy tuhá,  (dlažby, mazaniny apod.), slouží oddělení této vrstvy od obvodu podlahy současně jako  dilatační spára. Nášlapná vrstva spolu s roznášecí vrstvou tvoří samostatnou desku,  která je pružně uložena na podkladu.

Tuhá podlaha
je konstrukce, která ve skladbě neobsahuje pružnou vložku, která tlumí kročejový hluk.  Tuhé podlahy se používají v místnostech, kde není třeba chránit okolní prostory proti  tomuto druhu hluku. Výhodou tuhé podlahy je její vysoká pevnost, přičemž je možné  dodržet její menší tloušťku (do 20mm). Tepelně technickou schopnost konstrukce se  musí řešit tepelně izolačním podhledem.

Dvojitá podlaha
Dvojité podlahy se skládají ze dvou odlišných vrstev, kde je pochůzná vrstva spolu s  roznášecí vrstvou umístěna na roštových nebo bodových podpěrách, kterými je  přenášeno zatížení do vodorovné konstrukce nebo jiného podkladu. Nášlapná vrstva je  oddělena od podkladu vzduchovou dutinou, která slouží k vedení rozvodů TZB, k  odvětrání vlhkosti nebo radonu. Dvojité podlahy jsou také navrhované pro dosažení  pružnosti podlahy ve sportovních stavbách. Nášlapná vrstva spočívá na deskách ze  sádrokartonu nebo aglomerovaného dřeva, které jsou podporovány systémem latí  ukládaných v jednom nebo ve dvou směrech. Lze také pro dvojitou podlahu použít  systém rektifikovatelných stojek.

Nulová podlaha
Nulová podlaha je tvořena z tenké tuhé nášlapné vrstvy (PVC, linoleum apod.), která je  podložena měkkou tlumící vrstvou z pěnové pryže, plsti, textilu apod. tloušťky 2 až 4  mm. Zvukoizolační vlastnost je tím vyšší, čím vyšší je tvrdost nášlapné vrstvy a čím je  tlumící vrstva měkčí. Když nášlapnou vrstvu tvoří měkký materiál jako je koberec s  měkkým a dlouhým vlasem, tlumí tato podlaha sice kročejový hluk, ale má minimální vliv  na zvukovou neprůzvučnost vodorovné konstrukce. Nulová podlaha může být použita  pouze na stropní konstrukci, která odděluje dva prostory, vytápěné na stejnou teplotu.

Základní vrstvy podlah

Nášlapná vrstva
musí mít určité vlastnosti podle daného provozu, který se na podlaze odehrává. Je to  užitková vrstva, která tvoří vlastní povrch podlahy. Do této vrstvy patří i spojovací  materiál (lepidlo, tmel, malta apod.), kterou se nášlapná vrstva připevňuje buď na  vyrovnávací, izolační vrstvy nebo přímo na podklad. Podle technologie provádění  nášlapné vrstvy se podlahy dělí na podlahy skládané (dřevěné, dlažby) a na podlahy  celistvé (mazaniny, povlaky).

Roznášecí vrstva
leží zpravidla pod nášlapnou vrstvou a roznáší bodové zatížení z nášlapné vrstvy do  větší plochy na měkkou podložku, tvořenou akustickou nebo tepelnou izolací.  Roznášecí vrstvy se provádějí ve formě násypů, mazanin nebo prefabrikovaných
desek. Násypy se provádějí z písku nebo jiných sypkých hmot. Materiál musí být suchý  a dostatečně zhutněný. Násypy mohou plnit i funkci tepelné nebo zvukové izolace.  Mazaniny se provádějí z prostého betonu, z lehčeného betonu nebo z xylolitu. Nejčastěji  se provádějí betonové mazaniny tloušťky 35 mm, které musí být z důvodu tepelné  roztažnosti dilatovány cca 3×3 m. V případě nebezpečí zdeformování tepelné nebo  zvukové izolace uložené pod betonovou mazaninou se musí vyztužit drátěnou sítí.  Prefabrikované desky musí tvořit dostatečně rovnou plochu. Případné nerovnosti se  vyrovnávají potěrem z rychle tuhnoucích hmot.

Izolační vrstva
odděluje konstrukci podlahy od ostatních stavebních konstrukcí. Izolační vrstvy se dělí  podle své funkce na izolace zvukové, tepelné a izolace proti vodě a vlhkosti. Izolace  zvukové se provádějí z pružných nebo z polopružných hmot, kladených obvykle na  tenkou vrstvu z prosáté škváry nebo písku. Jako zvukově izolační materiály se používají  desky a rohože ze skelných vláken, desky z čedičových vláken, dřevovláknité desky,  dřevocementové desky, desky korkové, měkký pěnový polyuretan (Molitan) aj. Izolace  tepelné se provádějí obdobně jako izolace zvukové. Materiály používané pro tepelně  izolační vrstvy jsou například pěnový polystyrén apod. Izolace proti vodě a vlhkosti se  používají u podlah místností s mokrým provozem a u podlah kladených na terén nebo  násyp. Provádějí se obvykle ze živičné izolace z asfaltových izolačních pásů kladených  na betonový podklad.

Jak tedy vybrat vhodnou podlahu?
Nejprve promyslete, co od podlahy očekáváte a jak bude používána ( namáhána). Teprve pak se dejte do výběru materiálu designu a barevného odstínu. Ohledně ceny je dobré zvážit poměr pořizovací ceny a předpokládané doby trvanlivosti podlahové krytiny.

Tipy

Design podlahové krytiny vám v podélném směru ( např. u parket nebo prken ) opticky místnost prodlouží, ve směrupříčném zkrátí.

NOVINKA
Pro chytré rozhodování o výběru nejvhodnějšího koberce navštivte

Chcete-li mít váš podlahový projekt profesionálně připravený, jděte za profesionálem!

MÁM ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU